Prace ślusarskie

  • Prefabrykacja oraz montaż torów i tras kablowych, a także podejść lokalnych do urządzeń,
  • Prefabrykacja i montaż fundamentów do urządzeń,
  • Montaż przejść i przepustów kablowych,
  • Inne prace obejmujące m.in.: budowę zabezpieczeń tras kablowych, zbrojenie masztów i wiele innych