Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania informacji, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Operatorem Serwisu www.propm.eu  jest PROFESSIONAL PRODUCTION MANPOWER SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana Uphagena 27/601, 80-237 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000757009, NIP 9571111045, REGON 381791940.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 3. poprzez dobrowolne wprowadzone w formularzach informacje,
 4. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”),
 5. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Home.pl S.A. funkcjonującego pod adresem www.home.pl.

INFORMACJE W FORMULARZACH

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza,
  np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia lub w celach kontaktowych.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizujących niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym  na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 5. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 6. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności Google.
 7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies” „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stale” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 8. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty.
 11. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 12. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/eds/preferences/
 13. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych do procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Zapisowi mogą podlegać:
 3. zasoby określane identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
 4. czas nadejścia zapytania,
 5. czas wysłania odpowiedzi,
 6. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,
 7. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
 8. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 9. informacje o przeglądarce użytkownika,
 10. informacje o adresie IP.
 11. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 12. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowani serwerem.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Dane podlegają udostępnianiu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielenia informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez czas niezbędny do obsługi korespondencji oraz spraw z niej wynikających, ochrony prawnie uzasadnionego interesu a także wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w ramach prowadzonej działalności.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięciu lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, a ponadto cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Brak zgody lub cofnięcie zgody na przetwarzanie, ograniczenie przetwarzania oraz usunięcie danych osobowych nie dotyczy i nie wyłącza możliwości ich dalszego przetwarzania przez Spółkę, podmioty w imieniu oraz na rzecz których działa Spółka, wskazanych przez nią odbiorców oraz podmioty przetwarzające w związku z prawnie uzasadnionym interesem lub wypełnieniem obowiązku wynikającego z przepisu prawa w ramach prowadzonej działalności.