Prace rurarskie

  • Prefabrykacja i montaż rurociągów wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej, ponadto PEHD, PE, PB, PVC, oraz miedzianych,
  • Montaż urządzeń m.in.: zaworów, pomp, itp.
  • Prefabrykacja fundamentów oraz łóż pod rurociągi,
  • Spawanie metodami TIG, MIG, MAG, MMA ,
  • Prace naprawcze oraz serwisowe,
  • Wykonywanie prób szczelności,