Prace elektryczne

Świadczymy wysokiej jakości prace elektro-instalacyjne obejmujące m.in:

  • Układania i mocowanie kabli,
  • Montaż rozdzielnic elektrycznych oraz innych urządzeń i odbiorów,
  • Uszczelnianie przejść i przepustów kablowych,
  • Podłączania instalacji oraz urządzeń,
  • Modernizacje istniejących instalacji elektrycznych,
  • Uruchamianie i testowanie i pomiary systemów,
  • Nadzór nad realizacją prac,